Vandens kokybė

Geriamojo vandens kokybė


Geriamasis vanduo privalo būti saugus ir kokybiškas. Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24 : 2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal juos bei įmonės patvirtintą „Geriamojo vandens tiekiamo vartotojams kokybės priežiūros programą“, kuri suderinta su Molėtų valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Molėtų vanduo“ vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Geriamasis vanduo tiriamas tiek skirstomajame tinkle tiek vandens vartojimo vietose. Tiriant geriamojo vandens kokybę atliekami mikrobiologinių, toksinių ir indikatorinių rodiklių matavimai. Dažniausiai atliekami mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių matavimai. Toksiniai rodiklių matavimai atliekami kartą per metus. Pagal atliktus vandens tyrimus toksiniai rodikliai Molėtų m. ir rajono vandenyje atitinka higienos normoje HN 24:2023 nustatytus reikalavimus. Mikrobiologiniai rodikliai vieną kartą neatitiko nustatytų reikalavimų, o indikatoriniai rodikliai kaip spalva, geležis, amonis, drumstumas neatitinka daugelyje vandenviečių, kuriose nėra vandens gerinimo įrenginių.Visų neatitikimų priežastys yra nustatytos.

Šiuo metu nugeležinimo įrenginiai pastatyti 

Videniškis , Toliejai , Skudutiškis ,  Balninkai , Verbiškiai , Suginčiai  ,Sidabrinės, Dapkūniškiai , Bekupė , Luokesa,  Joniškis , Arnionys , Dubingiai , Bijūtiškis, Inturkė, Miežonys, Mindūnai, Šeštokiškis, Levaniškis ,Alanta, Naujasodis , Ambraziškis,  Žalvariai,  Girsteitiškis,  Molėtai , Giedraičiai (Kamaraučizna) , Laičiai , Ūta, Juodėnai ,  Runionys , Šakališkiai,  Purvėnai, Drąsėnai, Kaniūkai, Čivyliai, Klabiniai,  Geliogaliai, Balninkai 2 , Anomislis , Giraičių vandenvietėse. Šiose gyvenvietėse geriamasis vanduo atitinka higienos normos reikalavimus. 

Vandens kokybės tyrimai 2023 m. 

Vandens kokybės tyrimai 2022 m.