Kainos

UAB „Molėtų vanduo“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. spalio 17 d.  Nr.O3E-1408 nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ ir UAB ,,Molėtų vanduo“ Direktoriaus 2022-10-25 Nr.V-27 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonementams diferencijavimo principu ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo“.

  

Naujos kainos įsigaliojo nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 

  

Daugiau informacijos tel. 8-383-51011,el.paštu vanduo@moletusvara.lt 

 

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

3,85

4,66

Geriamojo vandens tiekimo

1,64

1,99

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,21

2,67

Nuotekų surinkimo

0,83

1,00

Nuotekų valymo

1,14

1,38

 Nuotekų dumblo valymo

0,24

0,29

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,04

1,26

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,23

0,28

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

3,78

4,57

Geriamojo vandens tiekimo

1,61

1,95

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,17

2,62

Nuotekų surinkimo

0,82

0,99

Nuotekų valymo

1,12

1,35

 Nuotekų dumblo valymo

0,23

0,28

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina individualiame name (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,83

1,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,19

0,23

Iki 2022 m. lapkričio 30 d. galiojusios kainos.