Vidutinis suvartojamo geriamo vandens kiekis gyventojams

UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas gyventojui

2023 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -230539 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 12114.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 230539 : 12114) : 12 = 1,59 m³.

Abonentams, remiantis Aprašo II skyriaus 4 punktu, taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,59  m³/gyv./mėn.

 

 

Paskaičiavo                                                                Plėtros ir pardavimų inžinierius Juozas Kerpė

2023 01 31