Papildomos paslaugos

Bendrovė be tiesioginės veiklos, kitos veiklos įkainiais, teikia ir papildomas paslaugas:

        Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;

        Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;

        Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė;

Abonentams ir vartotojams vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo ir remonto paslaugos.

Nuo 2022 m. spalio 1 d. įmonė teikia papildomas paslaugas: 

1. Transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugą.

Paslaugos kaina :  

 

  Eur ( Be PVM )

  Eur   (Su PVM)

1 m3

3,86

4,67

1 km

0,74

0,90

 

Užsakymai priimami telefonu +370 655 46736 arba elektroniniu paštu nuotekuisvezimas@moletuvanduo.lt 

Užsakymo pateikimui reikalingi duomenys : 

Vardas , Pavardė , adresas , telefono numeris , el. paštas ir planuojamas išvežti nuotekų kiekis m3 

2. Kitos paslaugos . 

                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                    2022 m. gegužės 10 d.

                                                                                                    Direktoriaus įsakymu Nr.V - 14

 

 

Įkainio

Paslaugos pavadinimas

Mato

Kaina be PVM

PVM

Kaina su PVM

Nr.

vnt.

21,00%

1.

Darbo jėga

žmogaus darbo val.

12,65

2,66

15,31

2.

Krovininiai automobiliai

km.

0,74

0,16

0,90

3.

Lengvieji automobiliai ir krovininiai lengvojo automobilio bazėje

km.

0,74

0,16

0,90

4.

Ekskavatorius KOMATSU (be darbo jėgos sąnaudų)

val.

24,44

5,13

29,57

5.

Moto siurblys

val.

8,66

1,82

10,48

6.

Elektros generatorius

val.

12,03

2,53

14,56

7.

Kita kilnojama mobili įranga

val.

6,97

1,46

8,43

8.

Hidrodinaminė įranga (tinklų plovimas)

1 kub. m3

28,38

5,96

34,34

9.

Betono pjaustytuvas

val.

15,38

3,23

18,61

10.

Nuotekų išsiurbimas (po tinklų plovimo)

m3

2,60

0,55

3,15

11.

Tinklų paruoštų atkarpų zondavimas

val.

21,12

4,44

25,56

12.

Laboratorinių tyrimų paėmimas

vnt.

12,77

2,68

15,45

12.1.

Už nuvažiuotus kilometrus

km.

0,74

0,16

0,90

13.

Abonento (vartotojo) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo

vnt.

12,36

2,60

14,96

13.1.

Už nuvažiuotus kilometrus

km.

0,74

0,16

0,90

14.

Abonento (vartotojo) prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo

vnt.

12,36

2,60

14,96

14.1.

Už nuvažiuotus kilometrus

km.

0,74

0,16

0,90

15.

Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas (be skaitiklio kainos) plombavimas

paslauga

11,85

2,49

14,33

15.1.

Naujos plombos uždėjimas (pakeitus sugadintą apskaitos prietaisą , abonemento (vartotojo) prašymu nuimtos plombos, perplombavimas).

paslauga

4,12

0,87

4,99

15.2.

Už nuvažiuotus kilometrus

km.

0,74

0,16

0,90

16.

Prisijungimo sąlygų parengimas ir išdavimas

vnt.

8,27

1,73

10,00

17.

Kliento prašymu vykimas į vietą, situacijos įvertinimas, reikalingų medžiagų ir darbų įvertinimas ir sąmatos parengimas

vnt.

41,20

8,65

49,85

17.1.

Už nuvažiuotus kilometrus

km.

0,74

0,16

0,90

18.

Laboratorinių tyrimų protokolo kopija

vnt.

4,13

0,87

5,00

 

3. Buitinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo paslaugą. 

Paslaugos įkainiai: 

Įkainio Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina 21% su PVM
1. Laboratorinių tyrimų atlikimas (BDS7, BN, BP ) 55,44 11,64 67,08
2. Nuotekų įtekėjimo į Įrangą ir ištekėjimo iš jos patikra  33,00 6,93 39,93
3. Nuotekų siurblinės valymas  39,60 8,32 47,92
4. Pagrindinio orapūtės krano remonto darbai 26,40 5,54 31,94
5. Automatikos skydo derinimo darbai (Orapūtės laiko ciklo derinimas, siurblinės siurblių patikra)  26,40 5,54 31,94
6. Įrangos grotų krepšelio valymas  26,40 5,54 31,94
7. Įrangos erliftų darbo patikra  26,40 5,54 31,94
8. Įrangos orapūtės veikimo patikra, oro įsiurbimo filtro valymas  26,40 5,54 31,94
9. Smulkus įrangos remontas (vamzdžių, šlangų tvirtinimas, ventilio keitimas)  26,40 5,54 31,94
10. Įrangos netinkamo funkcionavimo  priežasčių identifikavimas  33,00 6,93 39,93
11. Nuotekų išsiurbimas ir aktyviojo dumblo užpylimas 1 m3 3,86 0,81 4,67
12. Asenizacinės transporto priemonės 1km  (Nuvažiuotas atstumas skaičiuojamas nuo Molėtų nuotekų valyklos iki kliento ir atgal.) 0,74 0,16 0,90

Nuotekų išvežimo preliminarią kainą galite pasiskaičiuoti žemėlapyje : 

Sužinokite preliminarią nuotekų išvežimo kainą

Įveskite savo adresą (arba vietos GPS koordinates), kubinius metrus (m3) ir sužinosite preliminarią kainą.

Preliminari kaina: EUR
Patikrinkite žemėlapyje (apačioje) ar teisingai nustatyta jūsų vieta.
Jeigu neteisinga - pastumkite žymeklį į reikiamą vietą ir paspauskite mygtuką skaičiuoti dar kartą