Sutarčių sudarymo tvarka

Juridiniams asmenims

Norint sudaryti Geriamojo vandens tiekimo ir/ ar nuotekų tvarkymo sutartį Abonentų aptarnavimo ir pardavimo tarnybai pateikti žemiau išvardintus dokumentus:

  • prašymas sudaryti/atnaujinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį;
  • juridinio asmens pažymėjimas;
  • statinio (patalpų) nuosavybės teises patvirtinantis dokumentas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Abonentui naudotis patalpomis ( nuomos, panaudos ar kt. sutartys);
  • sklypo planas;
  • inžinerinių tinklų išpildomoji nuotrauka.