Darbo užmokestis

UAB “Molėtų vanduo“

Darbuotojų vid. mėn. darbo užmokestis (bruto)

Metai

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Suma Eurais

545

657

735

749

1226

1330

1439

1473

 

Darbo apmokėjimo sistema , patvirtinta Direktoriaus įsakymu 2024-03-14 Nr. V-13