Apie mus

Pagrindinė UAB „Molėtų vanduo”  veikla - tiekti vartotojams kokybišką, atitinkantį Lietuvos higienos normas HN 24:2023 “ Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos  atitiktų  aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, įdiegiant ISO standartus.

UAB „Molėtų vanduo” vandentiekio ir įrenginius ir tinklus  eksploatuoja ne tik Molėtų mieste bet ir visame rajone. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį  12,1 tūkst. vartotojų , surenka nuotekas iš 7,7 tūkst.vartotojų. Vanduo tiekiamas iš giluminių gręžinių. Bendrovė eksploatuoja 52 vandenvietes , 189,7  km vandentiekio tinklų, 10 nuotekų valymo įrenginių, 29 nuotekų perpumpavimo stotis, 80,0 km nuotekų tinklų. Bendrovė tiekia 1150 m³ vandens per parą ir šalina bei išvalo  apie 770 m³ nuotekų per parą. Apie 99  %  viso patiekto į tinklus geriamojo vandens yra išvalytas vandens gerinimo įrenginiuose. Visos nuotekos patenkančios į centralizuotas nuotekų sistemas 100 % yra išvalomos.  Geriamojo vandens ir nuotekų kokybę tikrina atestuotos laboratorijos. 2023 m.  sausio 1 d. bendrovėje dirbo 32 darbuotojai.

Įmonės misija - Teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, paslaugas vartotojams ir abonentams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir nedarant  žalos aplinkai.

Įmonės vizija - Būti pažangia, rajono  visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia, turinčia paslaugų  vartotojų pasitikėjimą, pelno siekiančia, visaverte Lietuvos įmone.

Turite klausimų?
Susisiekite su mumis

UAB „ Molėtų vanduo“

Vilniaus 2a , LT 33141 Molėtai
Telefonas (8 383) 52 148
Įm. kodas 167524751
PVM kodas LT 675247515

Siųsti
Siųsdami, sutinkate su privatumo politika