Kainos

UAB „Molėtų vanduo“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. spalio 17 d.  Nr.O3E-1408 nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ ir UAB ,,Molėtų vanduo“ Direktoriaus 2022-10-25 Nr.V-27 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonentams diferencijavimo principu ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo“.

  

Naujos kainos įsigaliojo nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 

  

Daugiau informacijos tel. 8-383-51011, el. paštu : vanduo@moletusvara.lt

 

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade

3,76

4,55

Geriamojo vandens tiekimo

1,60

1,94

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,16

2,61

Nuotekų surinkimo

0,82

0,99

Nuotekų valymo

1,11

1,34

 Nuotekų dumblo valymo

0,23

0,28

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

3,33

4,03

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

3,89

4,70

Geriamojo vandens tiekimo

1,73

2,09

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,16

2,61

Nuotekų surinkimo

0,82

0,99

Nuotekų valymo

1,11

1,34

 Nuotekų dumblo valymo

0,23

0,28

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina įmonėms apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį iš to skaičiaus:

2,12

2,57

diametras 15 mm

0,85

1,03

diametras 20 mm

1,11

1,34

diametras 25 mm

4,58

5,54

diametras 32 mm

4,89

5,92

diametras 40 mm

8,39

10,15

diametras 15 mm daugiasraučiai

2,48

3,00

diametras 20 mm daugiasraučiai

2,63

3,18

diametras 80-20/L300

104,19

126,07

diametras 100-20/L360

123,29

149,18

Kainos, galiojusios iki 2022 m. lapkričio 30 d.