Kainos

UAB „Molėtų vanduo“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. spalio 17 d.  Nr.O3E-1408 nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ ir UAB ,,Molėtų vanduo“ Direktoriaus 2022-10-25 Nr.V-27 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonentams diferencijavimo principu ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo“.

  

Naujos kainos įsigaliojo nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 

  

Daugiau informacijos tel. 8-383-51011, el. paštu : vanduo@moletusvara.lt

 

Kainos vartotojams

 

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

3,85               (0,00385 EUR/litras)

4,66      

  (0,00466 EUR/litras)

Geriamojo vandens tiekimo

1,64 

(0,00164 EUR/litras)

1,99

 (0,00199 EUR/litras)

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,21

(0,00221 EUR/litras)

2,67

(0,00267 EUR/litras)

Nuotekų surinkimo

0,83

(0,00083 EUR/litras)

1

(0,001 EUR/litras)

Nuotekų valymo

1,14

 (0,00114 EUR/litras)

1,38

 (0,00138 EUR/litras)

 Nuotekų dumblo valymo

0,24

 (0,00024 EUR/litras)

0,29

  (0,00029 EUR/litras)

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

1,04

1,26

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,23

0,28

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

3,78

  (0,00378 EUR/litras)

4,57

  (0,00457 EUR/litras)

Geriamojo vandens tiekimo

1,61

   (0,00161 EUR/litras)

1,95

   (0,00195 EUR/litras)

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

2,17

  (0,00217 EUR/litras)

2,62 

 (0,00262 EUR/litras)

Nuotekų surinkimo

0,82

  (0,00082 EUR/litras)

0,99

   (0,00099 EUR/litras)

Nuotekų valymo

1,12

 (0,00112 EUR/litras)

1,35

  (0,00135 EUR/litras)

 Nuotekų dumblo valymo

0,23

  (0,00023 EUR/litras)

0,28

   (0,00028 EUR/litras)

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina individualiame name (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

0,83

1

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina vartotojams, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso, (Pardavimo kaina butui per mėnesį)

0,19

0,23

 

 

Kainos abonentams:

 

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade

                3,76

(0,00376 EUR/litras)

                4,55

(0,00455 EUR/litras)

Geriamojo vandens tiekimo

                 1,6  

(0,0016 EUR/litras)

               1,94  

(0,00194 EUR/litras)

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

                 2,16

(0,00216 EUR/litras)

               2,61

  (0,00261 EUR/litras)

Nuotekų surinkimo

                 0,82

(0,00082 EUR/litras)

              0,99 

  (0,00099 EUR/litras)

Nuotekų valymo

                 1,11

(0,00111 EUR/litras)

              1,34

   (0,00134 EUR/litras)

 Nuotekų dumblo valymo

                 0,23

(0,00023 EUR/litras)

               0,28

  (0,00028 EUR/litras)

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina (Pardavimo kaina namui per mėnesį)

3,33

4,03

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

               3,89

(0,00389 EUR/litras)

               4,7   

   (0,0047 EUR/litras)

Geriamojo vandens tiekimo

                1,73

(0,00173 EUR/litras)

              2,09

   (0,00209 EUR/litras)

Nuotekų tvarkymo iš šio skaičiaus:

                2,16

(0,00216 EUR/litras)

              2,61

   (0,00261 EUR/litras)

Nuotekų surinkimo

                0,82

(0,00082 EUR/litras)

              0,99

   (0,00099 EUR/litras)

Nuotekų valymo

                1,11

(0,00111 EUR/litras)

              1,34

   (0,00134 EUR/litras)

 Nuotekų dumblo valymo

                0,23

(0,00023 EUR/litras)

              0,28 

  (0,00028 EUR/litras)

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, kaina įmonėms apskaitos prietaisui per mėnesį, kuri diferencijuota pagal apskaitos prietaiso skersmenį iš to skaičiaus:

2,12

2,57

diametras 15 mm

0,85

1,03

diametras 20 mm

1,11

1,34

diametras 25 mm

4,58

5,54

diametras 32 mm

4,89

5,92

diametras 40 mm

8,39

10,15

diametras 15 mm daugiasraučiai

2,48

3

diametras 20 mm daugiasraučiai

2,63

3,18

diametras 80-20/L300

104,19

126,07

diametras 100-20/L360

123,29

149,18