Veiklos kryptys

UAB "Molėtų vanduo"  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė; 

Paskirtis Užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliausiu poveikiu aplinkai.

Raidos vizija Auganti, socialiai atsakinga, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę, įmonė, kurioje gera dirbti.

Tikslai : Užtikrinti gyventojams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

           Užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi nuotekų tvarkymo srityje.

           Optimaliai naudoti turtą.

           Išlikti pažangos siekiančia įmone.

           Formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę.

           Stiprinti darbuotojų motyvaciją.

Pagrindinė veikla: Geriamojo vandens paėmimas, jo gerinimas ir tiekimas;

                        Nuotekų surinkimas ir valymas.

Kita veikla ir paslaugos:  Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;

      Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;

Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.