Korupcijos prevencija

UAB „Molėtų vanduo“ pagrindiniai korupcijos prevecijos principai ir reikalavimai bei jų laikymosi užtikrinimo gairės

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti užpildę Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma.

Informaciją apie pažeidimą galima pateikti:

  • atsiuntus pranešimą el.p.  pranesk@moletai.lt   
  •  paštu Molėtų rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 10 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“; 
  • kreipiantis tiesiogiai Molėtų rajono savivaldybės administracijoje , už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui , Sigitai Saugūnienei  Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, tel. +370 383 42642 ; mob. (+370 665) 07952 

Susidūrus su korupcinio pobūdžio  veikla prašome kreiptis į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333 arba el.paštu pranesk@stt.lt

Korupcijos prevencijos politika

Vidiniais informacijos kanalais gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkos aprašas 

Interesų konfliktų valdymo taisyklės

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT

Etikos kodeksas

Pranešėjų apsauga

2023-2024 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo tvarka 

GAUTOS DOVANOS

Registravimo data Dovanos pavadinimas Dovanojimo aplinkybės Dovanotojas Dovanos gavėjas Pastabos
2023-12-18 Sausainiai Kalėdinė  UAB ATAMIS Bendrovė
2023-12-21 Sausiniai, sūris, alyvuogės Kalėdinė UAB TEISA Bendrovė
2023-12-21 Kalendoriai, Šokoladas, Rašikliai, Sūris Kalėdinė UAB IRTC Bendrovė

GAUTI PRANEŠIMAI APIE PAŽEIDIMĄ

LAIKOTARPIS PRANEŠIMŲ SKAIČIUS
2022-01-01:2022-12-31 Pranešimų negauta
2023-01-01:2023-12-31 Pranešimų negauta