Korupcijos prevencija

UAB „Molėtų vanduo“ pagrindiniai korupcijos prevecijos principai ir reikalavimai bei jų laikymosi užtikrinimo gairės

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti užpildę LR Vyriausybės patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti:

  • atvykus į Bendrovės buveinę, adresu : Vilniaus  g. 2A, Molėtai;
  • atsiuntus pranešimą Lietuvos paštu bendrovės buveinės adresu;
  • atsiuntus pranešimą el.p. pranesk@moletuvanduo.lt
  • atsiuntus pranešimą Molėtų raj. savivaldybės vyr. specialistei, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Sigitai Saugūnienei sigita.sauguniene@moletai.lt 

Susidūrus su korupcinio pobūdžio  veikla prašome kreiptis į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333 arba el.paštu pranesk@stt.lt

Korupcijos prevencijos politika

Vidiniais informacijos kanalais gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkos aprašas 

Interesų konfliktų valdymo taisyklės

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT

Etikos kodeksas

Pranešėjų apsauga

2023-2024 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

GAUTOS DOVANOS

Data Iš ko gauta Dovana Dovanos vertė