Projektai

Lietuvos ateitis  Europos sąjunga

UAB "Molėtų vanduo"   dalyvauja įvairiose projektuose, kurių dėka gerinama tiekiamo geriamojo vandens kokybė, rekonstruojamas esamas bei plečiamas centralizuotas vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklas, mažinama paviršinių ir požeminių vandenų tarša bei rūpinamasi atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemos apsauga.