Veikla

Molėtų miesto ir rajono gyventojams geriamąjį vandenį vartojantiems iš centralizuoto vandentiekio tinklo, vandenį  tiekia UAB „Molėtų vanduo“. Geriamasis  vanduo imamas iš požeminių vandens šaltinių, vėliau seka jo apdorojimas. Vandens kokybės gerinimas  vykdomas Molėtų miesto ir 39 kaimo tipo gyvenviečių: Verbiškių, Luokesos, Skudutiškio, Arnionių, Joniškio, Videniškių, Dapkūniškių, Balninkų, Toliejų, Levaniškių, Sidabrinių, Bijutiškio, Dubingių, Bekupės, Suginčių, Mindūnų, Inturkės, Alantos, Žalvarių, Ambraziškių, Miežonių, Šeštokiškio, Girsteitiškio, Naujasodžio , Juodėnų , Ūtos, Runionių, Laičių ir Giedraičių (Kamaraučiznos),Purvėnų , Kaniūkų , Geliogalių , Klabinių , Šakališkių , Drąsėnų, Čivylių, Anomislio , Balninkų II  , Žiūrų .   Šiuo metų Molėtų miestas  aprūpinamas vandeniu  iš Molėtų II – sios vandenvietės. Bendrovės eksploatuojamų  Molėtų rajone   vandens tiekimo sistemų tinklų bendras ilgis  yra apie 189,7 km, tame tarpe  Molėtų rajono kaimiškose vietovėse – 164,3 km. Taip pat bendrovė eksploatuoja  du požeminius vandens  rezervuarus mieste ir 99 giluminius gręžinius.