Įmonės valdymo struktūra

Įmonės valdymo struktūra patvirtinta UAB "Molėtų vanduo" direktoriaus     2024-05-06 įsakymu Nr. V-29