Įmonės valdymo struktūra

Įmonės valdymo struktūra patvirtinta UAB "Molėtų vanduo" direktoriaus     2023 m. vasario  1 d. įsakymu Nr.V-8