Nuotekų kokybė

Nutekamojo vandens kokybė

Molėtų mieste visos nuotekų tinklais surenkamos nuotekos yra mechaniškai ir biologiškai išvalomos nuotekų valykloje. Valykla atitinka visus šiandien keliamus reikalavimus nuotekų valymui, joje įdiegtas azoto ir fosforo šalinimas. Valyklos pajėgumas 2 tūkst. m3 per parą. Bendrovė eksploatuoja Molėtų ,  Toliejų, Bekupės, Bijutiškio, Arnionių, Inturkės, Giedraičių, Alantos , Giraičių ir Naujasodžio nuotekų valymo įrenginius. Viso per metus išvaloma iki reikalaujamų normų ir išleidžiama į aplinką 250-300 tūkstančių kubinių metrų išvalyto vandens. Per metus susidaro apie 200 tonų 85% drėgnumo nuotekų dumblo, kurio utilizavimas yra problematiškas kaip ir visoje Lietuvoje.

 

Molėtų miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2023 m.

 

 

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Išvalymo efektyvumas

%

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

1114,9

5,8

99

B. azotas

15

341,7

11,94

96

B. fosforas

2

29,14

0,38

99