Asmens duomenų apsauga

UAB „Molėtų vanduo“ skiriamas didelis dėmesys duomenų saugumui, rūpinamasi kad bendrovėje duomenys būtų tvarkomi teisėtai.

Šiame puslapyje yra pateikiama esminė informacija, skirta įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente  ( 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir  Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679) nurodytą skaidrumo principą bei paaiškinti visuomenei ir klientams kaip įmonėje tvarkomi asmens duomenys ,  tinkamai informuojami visi asmenys , realizuojamas tvarkomų duomenų saugumas.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. paštu info@moletuvanduo.lt

DOKUMENTAI

 

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKOS APRAŠAS    

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

VAIZDO STEBĖJIMO TAISYKLĖS 

PRANEŠIMAS VARTOTOJAMS

KONTAKTINIŲ DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

 

Įmonėje nuolat reikalinga atnaujinti klientų asmens duomenys tam, kad galėtume informuoti Jus apie teikiamas paslaugas, paslaugų sutrikdymus ir kitais atvejais.

Prašome Jūsų informuoti apie kontaktinių duomenų pasikeitimą ir užtikrinimą, kad bendrovėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų teisingi.

Savo kontaktinę informaciją galite atnaujinti :  

  • prisijungę prie savitarnos svetainės ;
  • atvykę į klientų aptarnavimo skyrių ; 
  • pateikę duomenis el. paštu  info@moletuvanduo.lt