Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas 2022 m.

2022 01 31


UAB „Molėtų vanduo“

Įm.k. 167524751

 

 

Vidutinio vandens kiekio paskaičiavimas

2021 m.

 

Gyventojams parduoto vandens kiekis -233300 m³,

Gyventojų, gaunančių centralizuoto vandens tiekimo paslaugas , skaičius – 11995.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas  remiantis LR Vyriausybės 2015 09 10 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, bei LR Vyriausybės 2015 09 10  nutarimu Nr.990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

K=(P:V):12, kur

K- vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis m³/gyventojui/ mėn.

P- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus m³.

V- iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojančios įmonės veiklos  teritorijoje centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius vnt.

K = ( 233300 : 11995) : 12 = 1,62 m³.

Remiantis II skyriaus 4 punktu taikomas koeficientas 2.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,62  m³/gyv./mėn.

 Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2022 metams paskaičiuotas pagal 2021 m. duomenis ir naudojamas vartotojams kurie neturi įrengtų vandens apskaitos prietaisų. 

 

Paskaičiavo                                   Plėtros ir pardavimų inžinierius Juozas Kerpė

2022 01 31