INFORMAVIMAS APIE STATINIU PROJEKTAVIMO DARBUS

2023 11 07


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Slyvų g., Molėtai. Žemės sklypas nesuformuotas.

Slyvų g. 47, Molėtai. Sklypas kad. Nr. 6252/0006:165.

Serbentų g., Molėtai. Žemės sklypas nesuformuotas.

Melioratorių g., Molėtai. Sklypas kad. Nr. 6252/7001:21.

Volungės g., Molėtai. Sklypas kad. Nr. 6252/7001:32.

Ąžuolų g., Molėtai. Sklypas unik.Nr.4400-4038-1993

Molėtai. Sklypas kad. Nr. 6252/0005:366.

Daubos g., Molėtai. Sklypas kad. Nr. 6252/7001:41

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

  1. Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai
  2. Slyvų g. 47 sklypo paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas - mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami).
  3. Melioratorių g. (kad. Nr. 6252/7001:21) sklypo apskirtis - kita, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami).
  4. Volungės g. (kad. Nr. 6252/7001:32) sklypo apskirtis - kita, naudojimo būdas - atskirų želdynų teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami).
  5. Nr. 6252/0005:366 sklypo apskirtis - kita, naudojimo būdas - bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami).
  6. Daubos g. (kad. Nr. 6252/7001:41) sklypo apskirtis - kita, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vandentiekio, nuotekų tinklai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UA|B “Infrastruktūros inžinerija”. Projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, el. paštas renaldas@225.lt, tel. +370 699 15225.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Molėtų vanduo“, Vilniaus g. 2A, Molėtai, info@moletuvanduo.lt, (8 383) 52 148

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB “Infrastruktūros inžinerija”; Gerosios Vilties g. 38, Vilnius; Tel.: +370 616 34750 ar +370 699 15225; Darbo dienomis 7.00 - 15.45 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-11-10

Pašto adresas korespondencijai: UAB “Infrastruktūros inžinerija" Gerosios Vilties g. 38, LT-0343, Vilnius; ar elektroniniu paštu: renaldas@225.lt; k.logis@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. lapkričio 15 d., 15:00 val.

Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzcyNTk4Y2YtM2Y1Yi00NzNkLTljODYtYzQyYmFlYzg1MjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285a566d3-9803-4fca-8c8d-4ac523a70dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2240cabb58-660f-4a03-96f5-1884252717e5%22%7d

 

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose

            Įgaliotas UAB “Molėtų vanduo” projekto vadovas R.Aleksandravičius