Dėl planinių elektros atjungimų galimi vandens tiekimo sutrikimai : 

 

Nuo Iki Objekto Nr.
Adresas 

2021-08-05

09:00

2021-08-05

14:00

46000145 Anykščių g. 6, Balninkai, Molėtų r. sav.

2021-08-06

 09:00

 

 2021-08-06

14:00

 46000137  Graužinių g. 18, Joniškis, Molėtų r. sav.


Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai esant galimybei laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi. Avarinių situacijų ar įvykių atvejais vandens ir elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.

 

Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Papildoma informacija