BENDRA INFORMACIJA

 

                      Pagrindinė UAB „Molėtų vanduo”  veikla,-  tiekti vartotojams kokybišką, atitinkantį Lietuvos higienos normas HN 24:2017 “ Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos  atitiktų  aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, įdiegiant ISO standartus .       

                      UAB „Molėtų vanduo” vandentiekio ir nuotekų įrenginius ir tinklus  eksploatuoja ne tik Molėtų mieste bet ir visame rajone. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį  11,8 tūkst. vartotojų , surenka nuotekas iš 6,7 tūkst.vartotojų. Vanduo tiekiamas iš giluminių gręžinių. Bendrovė eksploatuoja 51 vandenvietę , 159,3 km vandentiekio tinklų, 10 nuotekų valymo įrenginių, 24 nuotekų perpumpavimo stotis, 66,7 km nuotekų tinklų. Bendrovė tiekia 1100 m³ vandens per parą ir šalina bei išvalo  apie 730 m³ nuotekų per parą. Apie 99  %  viso patiekto į tinklus geriamojo vandens yra išvalytas vandens gerinimo įrenginiuose. Visos nuotekos patenkančios į centralizuotas nuotekų sistemas 100 % yra išvalomos.  Geriamojo vandens ir nuotekų kokybę tikrina atestuotos laboratorijos. 2020 m.  sausio 1 d. bendrovėje dirbo 35 darbuotojai.

Skaityti daugiau...

DARBO LAIKAS IR REKVIZITAI 

 

Darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00

                   V    8.00 - 15.45

Pietų pertrauka  12.00 - 12.45

Interesantai priimami 

Darbo dienomis 

8.30 - 11.30 ir 13.00 - 16.30

Penktadienį 

8.30 - 11.30 ir 13.00 - 15.30

 

Skaityti daugiau...

Papildoma informacija