UAB „Molėtų vanduo“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. spalio 17 d.  Nr.O3E-1408 nutarimu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ ir UAB ,,Molėtų vanduo“ Direktoriaus 2022-10-25 Nr.V-27 įsakymu ,,Dėl UAB ,,Molėtų vanduo“ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonementams diferencijavimo principu ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo“.

 

Prašome iki 2022 m. lapkričio 30 d. deklaruoti skaitiklių rodmenis ir atsiskaityti galiojančiomis kainomis.

 

Naujos kainos įsigalios nuo 2022 m. gruodžio 1 d. , t.y. už gruodžio mėnesį deklaruotus apskaitos prietaisų rodmenis jau reikės mokėti naujomis kainomis.

 

Daugiau informacijos tel. 8-383-51011, www.moletuvanduo.lt

Papildoma informacija