INFORMACIJA

 

           UAB ,,Molėtų vanduo’’ teikė prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) papildyti investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“,papildoma veikla, kurio tikslas „Suteikti galimybes Molėtų miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Molėtų mieste ir rajone“. Planuojama projekto papildomos veiklos metu įrengti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Kol vyksta projekto papildomos veiklos paraiškos teikimo ir derinimo darbai UAB ,,Molėtų vanduo’’ įvykdė du viešuosius pirkimus ,  atrinko  tiekėjus ir pasirašė dvi tinklų projektavimo ir rangos darbų sutartis. Sutartys pasirašytos su Žiuko įmone 2021 m. lapkričio mėnesį. Rangovas įsipareigojo suprojektuoti ir pakloti naujus tinklus , pastatyti dvi naujas siurblines  2022 m.

          Taip pat suplanuota, pridėjus naują veiklą prie projekto , pakloti naujus vandentiekio tinklus Žvyrakalnio kvartale. Šių tinklų įrengimui projektas paruoštas Molėtų rajono savivaldybės administracijos , vykdomas rangos darbų pirkimas , pirkimą laimėjęs rangovas atliks statybos darbus.

Investicinio projekto nauja  veikla:

  ●       Naujų vandentiekio tinklų (Žvyrakalnio g. Klonio g. Akmenų g. Vilniaus g. ) ir nuotekų tinklų ( Sporto g.ir Vilniaus g.) tiesimas Molėtų mieste, dviejų nuotekų siurblinių montavimo darbai.

 Projekto naujos veiklos rezultatai:

●          Prie nuotekų tinklų prisijungtų individualių namų  – 24;

●          Prie vandentiekio tinklų prisijungtų individualių namų  – 31;

●          Naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis numatomas apie 0,8 km (iš jų 0,66 km savitakinių ir 0,14 km. slėginių)

●          Naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis numatomas apie 1,4 km.;

         Projekto rezultatuose yra nurodomas preliminarus tinklų ilgis, kuris suprojektavus ir pastačius tinklus bei inventorizavus, gali nežymiai keistis.

          Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“  įgyvendinamas kartu su partneriu – Molėtų rajono savivaldybe, papildoma projekto veikla taip pat bus įgyvendinama su partneriu.

           Projekto papildoma veikla yra strategiškai svarbi pareiškėjui ir partneriui. Įmonei įgyvendinus projektą, bus tiekiamas kokybiškas vanduo gyventojams bei bus sudarytos sąlygos viešai naudotis centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga. Įsikuriantiems naujiems gyventojams Žvyrakalnio kvartale , Sporto g. ir Vilniaus g. Molėtų mieste,  bus sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų UAB ,,Molėtų vanduo’’ vandentiekio ir nuotekų tinklų.

           Geriamojo vandens kokybei keliami griežti reikalavimai, todėl visose viešojo vandens tiekimo teritorijose buvo statomi geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiai. Nuotraukoje 2022 m. pastatyti paskutiniai nugeležinimo įrenginiai Giraičių k. Dabar bendrovė tiekia 100 proc. išvalytą ir atitinkantį HN reikalavimus geriamąjį vandenį.